Visie & Missietekst

SKOG staat voor scholengroep katholiek onderwijs Gent. De scholengroep biedt kwaliteitsvol basisen secundair onderwijs in een gastvrij en verbonden schoolklimaat. Vanuit een gedeeldeverantwoordelijkheid en een sterk partnerschap met de ouders wil SKOG groeikansen bieden in elk onderwijstraject. Met een onderwijsaanbod op maat van elk kind en elke jongere.