Welkom bij de SKOG Academie

Elke school of internaat besteedt heel wat tijd, personeel en middelen aan de organisatie van verplichte professionaliseringstrajecten in het kader van het preventiebeleid. De SKOG Academie heeft de ambitie om de scholen en internaten van SKOG te ontzorgen bij deze arbeidsintensieve professionaliseringstrajecten en daarenboven op zoek te gaan naar hoe de toepassing van de leerinhouden beter geïntegreerd kan worden in de dagdagelijkse werking.


Uitsluitend personeelsleden van SKOG kunnen zich via deze pagina inschrijven voor een of meerdere professionaliseringsactiviteiten.


Gebruikersreglement:
– Elke inschrijving gebeurt individueel d.w.z. dat elk personeelslid zich persoonlijk dient in te schrijven met de persoonlijke contactgegevens.
– Een inschrijving kan pas gebeuren na toestemming van de school- of internaatdirectie.
– Deelnamekosten zijn raadpleegbaar op de SKOG-Sharepoint voor de school- of internaatdirectie (onderwijsraad / internaatraad).
– Het is niet toegelaten om op eigen initiatief opleidingen te volgen bij andere opleidingsverstrekkers.Traject Preventie en veiligheid

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake preventie en veiligheid op school of internaat zijn personeelsleden met een toegewezen opdracht verplicht een gespecialiseerd professionaliseringstraject te doorlopen dat meestal bestaat uit een (uitgebreide) basisopleiding gevolgd door een verplichte jaarlijkse of driejaarlijkse (beperkte) opfrissing. De Vlaamse Onderwijsinspectie doet toezicht op deze professionalisering door de attesten van gevolgde opleidingen op te vragen.Categorie EHBO

 • Basisopleiding
  • Hulpverlener
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
  • Aangeduide persoon
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
 • Nascholing
  • Hulpverlener
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
  • Aangeduide persoon
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlinkCategorie Psycho-sociaal welzijn

 • Basisopleiding
  • Hulpverlener
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
  • Aangeduide persoon
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
 • Nascholing
  • Hulpverlener
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink
  • Aangeduide persoon
   Data + hyperlink X (het is altijd dezelfde hyperlink