coördinator structureel onderhoud bij SKOG

VZW Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (vzw SKOG) is een nieuwe organisatie, ontstaan door een fusie van 6 schoolbesturen uit Gent. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs aan in 7 secundaire scholen en 14 basisscholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk van hen wil samen met een gepassioneerd team kwaliteitsvol en innovatief onderwijs neerzetten en een warme, toegankelijke leef- en leerplek bieden.
VZW SKOG heeft als doelstelling om al zijn scholen te ondersteunen opdat zij hun opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering. Om onze doelstellingen te realiseren, beschikken we binnen SKOG over een patrimonium dat verschillende gebouwen en terreinen omvat. Het gaat onder meer om onze hoofdzetel in Gent, de sportvelden en -hallen en de gebouwen waarin onze 22 scholen en 5 internaten gehuisvest zijn.
In het licht van onze verdere professionalisering willen wij onze dienst infrastructuur versterken en zoeken wij een coördinator structureel onderhoud van onze gebouwen en terreinen.

FUNCTIE
De coördinator structureel onderhoud SKOG staat samen met de directeur infrastructuur in voor het kwalitatief beheer van de verschillende gebouwen waarvan SKOG eigenaar, erfpachter of huurder is.
Je stelt mee het preventief onderhoudsplan op en coördineert de uitvoering ervan met de interne klusjesmannen dan wel met externe aannemers of leveranciers indien dit vereist is.
In het kader van de dagdagelijkse opvolging sta je in voor het ‘incidentenbeheer’.
Bij defecten/pannes of gebreken die zich stellen in een gebouw, geef je de opdracht voor het uitvoeren van nodige en/of dringende herstellingen. Je analyseert het probleem en bekijkt of dit door onze eigen klusjesmannen kan worden opgenomen. Je verdeelt en plant de uit te voeren taken. Als dit niet het geval is, dan neem je contact op met aannemers/leveranciers, vraag je offertes op en volg je de werken op tot het gewenste eindresultaat wordt bereikt. Gedurende het hele proces informeer je de directies van de scholen en de collega’s ter plaatse regelmatig over de stand van zaken. Samen met je collega’s van de dienst infrastructuur, waarop je desgevallend beroep doet, draag je zorg voor aspecten van brandveiligheid in onze gebouwen (nooduitgangen, brandblussers,…), behandeling van eventuele schadegevallen, de periodieke keuring van liften, elektrische installaties enz. en de opvolging van de algemene staat van de gebouwen. Je verplaatst je hiertoe regelmatig naar de verschillende gebouwen die zich op het grondgebied groot-Gent bevinden.

PROFIEL
• Je behaalde een bachelor in een technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
• Je bent op en top een ‘professional’ die van aanpakken weet, graag oplossingsgericht werkt en sterk is in het organiseren, coördineren en begeleiden van technische onderhoudsdossiers. Je weet deadlines te respecteren. Idealiter heb je een stevige basiskennis van allerhande technieken die gelinkt zijn aan gebouwenbeheer zoals elektriciteit, HVAC, bouw en sanitair. Zoniet dan ben je bereid om de kennis via opleidingen hierin te verwerven.
• Je hanteert een heldere, vriendelijke en to-the-point communicatiestijl. Zowel in je schriftelijke als mondelinge communicatie vind je ‘de juiste toon’ afgestemd op je gesprekspartner.
• Je bent administratief sterk en nauwkeurig zodat je de goede opvolging van de verschillende werfjes kan waarborgen.
• Je kiest bewust en met trots voor een job bij SKOG. Net zoals wij, vind je verdraagzaamheid, participatie, solidariteit en rechtvaardige verdeling belangrijk.
• Je stuurt een team van onderhoudsmedewerkers aan. Je streeft met je team gezamenlijke doelen na en je biedt anderen hulp bij problemen, ook al valt de taak niet onder je eigen opdracht.
• Je beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD
Een afwisselende job waarin je het verschil kan maken.
Als SKOG zijn we bijzonder trots op onze personeelsleden, leerlingen en internen. Als medewerker gebouwen sta je mee in voor hun kwalitatieve ‘huisvesting’ zodat ze hun job of leerproces elke dag opnieuw in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. Een loopbaan vol leermogelijkheden en groeikansen.
Vanaf je indiensttreding start een intensief onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je nieuwe functie. Ook nadien kan je je bijscholen en heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies. Een aantrekkelijk loon en goede arbeidsvoorwaarden
De arbeidsduur bedraagt voor een voltijdse betrekking 36 uur op weekbasis die je presteert op 5 dagen per week.
Je werkplek bevindt zich in 9000 Gent.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur dan vóór 31 mei 2021 een e-mail met jouw motivatie en cv naar vacatures@skogvzw.be.
t.a.v. Jan Bosschem, bestuurder SKOG. Bijkomende informatie over de functie kan je ook bekomen bij Piet Batselé, directeur infrastructuur (piet.batsele@skogvzw.be).
De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, 2 gesprekken met de selectiecommissie een praktische proef.
De selectieprocedure wordt corona-veilig georganiseerd.