Projectleider

Word jij de nieuwe projectleider bij SKOG?

VZW Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (vzw SKOG) is een nieuwe organisatie, ontstaan door een fusie van 6 schoolbesturen uit Gent. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs aan in 7 secundaire scholen en 14 basisscholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk van hen wil samen met een gepassioneerd team kwaliteitsvol en innovatief onderwijs neerzetten en een warme, toegankelijke leef- en leerplek bieden.
VZW SKOG heeft als doelstelling om al zijn scholen te ondersteunen opdat zij hun opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering.
Om onze doelstellingen te realiseren, beschikken we binnen SKOG over een patrimonium dat verschillende gebouwen en terreinen omvat. Het gaat onder meer om onze hoofdzetel in Gent, de sportvelden en -hallen en de gebouwen waarin onze 22 scholen en 5 internaten gehuisvest zijn.
In het licht van onze verdere professionalisering willen wij onze dienst infrastructuur versterken en zoeken wij een projectleider gebouwen.

FUNCTIE

De projectleider begeleidt en beheert in hoofde van de bouwheer de hem/haar toegewezen investeringsprojecten m.b.t. de infrastructuur van vzw SKOG. Deze opdracht omvat:
• Het omschrijven van het project op basis van de verwachtingen van de betrokken school, het opstellen van het programma, het budget en de best toegepaste aanbestedingswijze conform de geldende regels en procedures bij SKOG.
• Het leiden van de aanbestedingsprocedure en het opstellen van een gunningsvoorstel.
• Het toezien op de uitvoering van de werken, zowel wat betreft kwaliteit als budget als timing.
Je controleert daarbij ook de vorderingsstaten en facturen.
• Het organiseren van de opleveringen en het opstellen van een postinterventie-dossier (PID).
• Het opstellen van heldere instructies en plannen voor het onderhoud van de investeringen.
Voor een aantal van deze taken kan, mits goedkeuring, beroep gedaan worden op externe experten zoals architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, energiedeskundige,… In dit geval stelt de projectleider de omschrijving op van de gedelegeerde opdracht en beheert de goede uitvoering van de contracten met deze aangestelde dienstverleners.

PROFIEL

• Je haalde een masterdiploma (ingenieur-architect, architect of ingenieur) of gelijkwaardig door ervaring.
• Je bent iemand die van aanpakken weet, graag oplossingsgericht werkt en sterk is in het organiseren, coördineren en begeleiden van technische investeringsdossiers. Je weet deadlines te respecteren.
• Je hebt een goede basiskennis van projectbeheer en bouwkunde. Je kennis of interesse van gebouwen-technieken zoals elektriciteit, HVAC, sanitair,… strekken tot aanbeveling. Zoniet dan ben je bereid om de kennis via opleidingen hierin te verwerven.
• Je hanteert een heldere, vriendelijke en to-the-point communicatiestijl. Zowel in je schriftelijke als mondelinge communicatie vind je ‘de juiste toon’ afgestemd op je gesprekspartner.
• Je bent administratief sterk en nauwkeurig zodat je de goede opvolging van verschillende dossiers kan waarborgen.
• Je kiest bewust en met trots voor een job bij SKOG. Net zoals wij vind je verdraagzaamheid, participatie, solidariteit en rechtvaardige verdeling belangrijk. Als SKOG zijn we bijzonder trots op onze personeelsleden, leerlingen en internen. Als medewerker gebouwen sta je mee in voor hun kwalitatieve ‘huisvesting’ zodat ze hun job of leerproces elke dag opnieuw in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen.
• In team streef je gezamenlijke doelen na. Je onderhoudt goede contacten met de directies van de scholen en met je collega’s. Je biedt anderen hulp bij problemen, ook al valt de taak niet onder je eigen opdracht. De projectleider legt verantwoording af aan de directeur infrastructuur.
• Je beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD

Een afwisselende job waarin je het verschil kan maken. Een loopbaan vol leermogelijkheden en groeikansen.
Vanaf je indiensttreding start een intensief onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je nieuwe functie. Ook nadien kan je je bijscholen en heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies.
Een aantrekkelijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. De arbeidsduur bedraagt voor een voltijdse betrekking 36 uur op weekbasis die je presteert op 5 dagen per week. Je werkplek bevindt zich in 9000 Gent.


GEÏNTERESSEERD?


Stuur dan een e-mail met jouw motivatie en cv naar vacatures@skogvzw.be t.a.v. Jan Bosschem, bestuurder SKOG. Bijkomende informatie over de functie kan je ook bekomen bij Piet Batselé, directeur infrastructuur (piet.batsele@skogvzw.be).
De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, 2 gesprekken met de selectiecommissie en een praktische proef.


De selectieprocedure wordt corona-veilig georganiseerd.