Projectmedewerker gebouwen bij SKOG

VZW Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (vzw SKOG) is een nieuwe organisatie, ontstaan door een fusie van 6 schoolbesturen uit Gent. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs aan in 7 secundaire scholen en 14 basisscholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk van hen wil samen met een gepassioneerd team kwaliteitsvol en innovatief onderwijs neerzetten en een warme, toegankelijke leef- en leerplek bieden.
VZW SKOG heeft als doelstelling om al zijn scholen te ondersteunen opdat zij hun opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering. Om onze doelstellingen te realiseren, beschikken we binnen SKOG over een patrimonium dat verschillende gebouwen en terreinen omvat. Het gaat onder meer om onze hoofdzetel in Gent, de sportvelden en -hallen en de gebouwen waarin onze 22 scholen en 5 internaten gehuisvest zijn.
In het licht van onze verdere professionalisering willen wij onze dienst infrastructuur versterken en zoeken we een projectmedewerker gebouwen.

FUNCTIE
De projectmedewerker gebouwen staat samen met de directeur infrastructuur in voor het kwalitatief verbeteren en/of vernieuwen van de verschillende gebouwen volgens een jaarlijks geactualiseerd en door de Raad van Bestuur goedgekeurd 10-jaren investeringsplan. In het kader van de dagdagelijkse opvolging staat de projectmedewerker in voor de kleinere investeringsprojecten en de grotere onderhoudsprojecten.
• De projectmedewerker werkt op basis van het opgemaakte programma de projecten uit. De projectmedewerker kan hiervoor eventueel beroep doen op zijn collega’s of leidinggevende.
• De projectmedewerker vraagt prijsoffertes en doet een gunningsvoorstel.
• De projectmedewerker controleert de uitvoering en rapporteert aan zijn leidinggevende over de kwaliteit en de volledigheid van de uitvoering, over de evolutie van de kost en de timing. De projectmedewerker overlegt met de collega’s over eventuele uitvoeringswijzigingen. De projectmedewerker controleert de vorderingsstaten en facturen.
• De projectmedewerker organiseert de opleveringen en zorgt ervoor dat er een PID-dossier opgesteld wordt en dat de instructies voor het onderhoud van de investeringen en de periodiciteit ervan helder en volledig zijn.

PROFIEL
• Je haalde een bachelordiploma in een technisch-bouwkundige richting of gelijkwaardig door ervaring. Bijkomende kennis van gebouwtechnieken strekt tot aanbeveling.
• Je bent op en top een ‘professional’ die van aanpakken weet, graag oplossingsgericht werkt en sterk is in het organiseren, coördineren en begeleiden van technische investeringsdossiers. Je weet deadlines te respecteren.
• Je hebt een goede basiskennis van allerhande technieken die gelinkt zijn aan de realisatie van nieuwe schoolgebouwen of de renovatie ervan. Interesse of kennis van gebouwen-technieken zoals elektriciteit, HVAC, bouw en sanitair strekken tot aanbeveling. Zoniet dan ben je bereid om de kennis via opleidingen hierin te verwerven.
• Je hanteert een heldere, vriendelijke en to-the-point communicatiestijl. Zowel in je schriftelijke als mondelinge communicatie vind je ‘de juiste toon’ afgestemd op je gesprekspartner.
• Je bent administratief sterk en nauwkeurig zodat je de goede opvolging van verschillende dossiers kan waarborgen.
• Je kiest bewust en met trots voor een job bij SKOG. Net zoals wij, vind je verdraagzaamheid, participatie, solidariteit en rechtvaardige verdeling belangrijk. Als SKOG zijn we bijzonder trots op onze personeelsleden, leerlingen en internen. Als medewerker gebouwen sta je mee in voor hun kwalitatieve ‘huisvesting’ zodat ze hun job of leerproces elke dag opnieuw in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen.
• In team streef je gezamenlijke doelen na. Je onderhoudt goede contacten met de directies van de scholen en met je collega’s. Je biedt anderen hulp bij problemen, ook al valt de taak niet onder je eigen opdracht. De projectmedewerker legt verantwoording af aan de directeur infrastructuur.
• Je beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD
Een afwisselende job waarin je het verschil kan maken. Een loopbaan vol leermogelijkheden en groeikansen.
Vanaf je indiensttreding start een intensief onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je nieuwe functie. Ook nadien kan je je bijscholen en heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies. Een aantrekkelijk loon en goede arbeidsvoorwaarden De arbeidsduur bedraagt voor een voltijdse betrekking 36 uur op weekbasis die je presteert op 5 dagen per week.
Je werkplek bevindt zich in 9000 Gent.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur dan vóór 31 mei 2021 een e-mail met jouw motivatie en cv naar vacatures@skogvzw.be.
t.a.v. Jan Bosschem, bestuurder SKOG. Bijkomende informatie over de functie kan je ook bekomen bij Piet Batselé, directeur infrastructuur (piet.batsele@skogvzw.be).
De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, 2 gesprekken met de selectiecommissie en een praktische proef.
De selectieprocedure wordt corona-veilig georganiseerd.