Historiek

SKOG vzw is een nieuwe organisatie die is ontstaan door fusie van 6 schoolbesturen :

(klik op de schoolnaam om verder te gaan naar de website van de respectieve school)

vzw KOGA, met als scholen :

St.-Lievenscollege Humaniora | St.-Lievenscollege Business | St.-Janscollege Visitatie & Heiveld | St.-Lievenscollege internaat

vzw HTISA, met als school het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

vzw Katholiek Onderwijs Gent – Zuid , met als scholen :

Basisschool Crombeen | Humaniora Nieuwen Bosch | OLVI Gent | internaat Nieuwen Bosch | internaat Julie Billiart | Basisschool O.L.V.C. | Basisschool Nieuwen Bosch | internaten O.L.V.P 

vzw Katholieke Scholen Regio Gent – Centrum, met als scholen :

St.-Lieven Kolegem | St.-Lievenscollege Keizer Karel | Basisschool KLIM

vzw Katholieke Scholen Sancta Maria Gentbrugge, met als school

Sancta Maria Gentbrugge

vzw Morgenster, met als scholen :

IVIO Macarius | IVIO Rosemarijn | IVIO Korenbloem | IVIO Salvator | IVIO Binnenhof