Missie en Visie

Inspirerende leeromgeving voor elk talent

Onze scholengroep biedt kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs in een gastvrij en verbonden schoolklimaat. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een sterk partnerschap met de ouders wil SKOG groeikansen bieden in elk onderwijstraject met een onderwijsaanbod op maat van elk kind en elke jongere.

SKOG zorgt en verbindt

SKOG zorgt voor een warme en toegankelijke leer- en leefomgeving, een ontmoetingsplaats waar onze leerlingen graag zijn. Een plek waar we samen school of internaat maken, waar iedereen welkom is en diversiteit tot haar recht mag komen. Waar kinderen, jongeren en schoolteams voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid dragen, met respect en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar omgaan en bij conflicten herstelgericht werken.

SKOG gelooft en daagt uit

In de geest van de katholieke dialoogschool geloven we in de groeimogelijkheden van elk kind en elke jongere. Geïnspireerd door het levensverhaal van Jezus vormen we een gemeenschap waarin hoop, liefde en vergeving bouwstenen zijn. We investeren in eigentijds en vernieuwend kwaliteitsonderwijs met een breed studieaanbod dat aansluit bij elk talent. We creëren krachtige leeromgevingen met het oog op nu en later en dagen kinderen en jongeren uit om zichzelf te ontdekken en hun grenzen te verleggen.

SKOG inspireert en coacht

We helpen kinderen en jongeren dromen van een succesvolle toekomst en ondersteunen hun leren met persoonlijke trajecten en flexibele leerwegen. Dat doen we met respect voor hun eigenheid, hun context en hun startsituatie. We zien onderwijs en opvoeding als een krachtige hefboom voor maatschappelijke gelijkheid en vormen kinderen en jongeren tot kritische en verantwoordelijke mensen die zin hebben in leren en leven en na de secundaire school klaar zijn voor de volgende stap in hun leven.

SKOG werkt samen en professionaliseert

We helpen kinderen en jongeren dromen van Bij SKOG leren mensen aan elkaar en van elkaar. We nodigen ouders uit om nauw betrokken te zijn bij het onderwijs- en opvoedingstraject van hun kind. Hun ervaring en hun inbreng vinden we een meerwaarde voor onze aanpak en onze werking. We versterken schoolteams in hun complexe en evoluerende opdracht, waarderen alle medewerkers als dragers van het opvoedingsproject en ondersteunen ze in hun functioneren. SKOG is een solidaire scholengroep met professionele ondersteunende diensten en gaat voor samenwerking en partnerschappen die alle betrokkenen sterker maken.