PERS

Perstekst 1 september 2020 : Lancering SKOG vzw in Gent (klik op link)

_______________

Gent, dinsdag 9 juni 2020

AMBITIEUZE GENTSE SCHOLENGROEP VAN START MET NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR, KRIS BAUWENS

Het landschap van Katholieke scholen in Gent is in beweging. Sinds februari 2019 werd gestart met de opbouw van een gloednieuwe ‘Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent’, waarin 6 besturen en 23 scholen zich verenigen en versterken door samen te werken overheen de grenzen van Lager en Secundair, Buitengewoon Onderwijs, ASO, TSO, BSO en ook internaten.

De raad van bestuur van SKOG vzw heeft na een intensieve selectieprocedure Dhr. Kris Bauwens aangesteld als hun Algemeen Directeur, om samen dit ambitieuze verhaal in Gent mee waar te maken. Kris Bauwens is als ervaren directeur vertrouwd met de grootstedelijke context in Brussel en kijkt enthousiast naar de nieuwe uitdaging die hij voor zich krijgt. “Samen met een bestuursploeg bestaande uit diverse experten, willen we de opportuniteiten van schaalvergroting aanpakken om te focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar de diverse maatschappelijke partners.” dixit Bauwens, die zijn opdracht als directeur van de St.-Lukas Kunsthumaniora in Brussel dit schooljaar nog in schoonheid afrondt.

Vanaf 1 september 2020 kiest het nieuwe SKOG-schip de volle zee, op naar een zekere en mooie toekomst. Voorzitter Bruno Vanobbergen zegt het als volgt: “We zien dit als een uniek historisch momentum om katholieke scholen binnen agglomeratie Gent te verenigen en de krachten te bundelen voor de toekomst. Onze  scholengroep biedt kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs in een gastvrij en verbonden schoolklimaat. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een sterk partnerschap met de ouders en de stad, wil SKOG groeikansen bieden in elk onderwijstraject. Met een onderwijsaanbod op maat van elk kind en elke jongere.”

MEER INFO via www.skogvzw.be of info@skogvzw.be