Wie zijn we

6 schoolbesturen sloegen op 1/9/2020 de handen in elkaar en vormen een nieuwe scholengroep binnen agglomeratie Gent.

“Uniek historisch momentum om katholieke scholen binnen agglomeratie Gent te verenigen en de krachten te bundelen voor de toekomst.”

SKOG staat voor scholengroep katholiek onderwijs Gent. De scholengroep biedt kwaliteitsvol basisen secundair onderwijs in een gastvrij en verbonden schoolklimaat. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een sterk partnerschap met de ouders wil SKOG groeikansen bieden in elk onderwijstraject. Met een onderwijsaanbod op maat van elk kind en elke jongere.

Kennismaken met onze scholen en internaten ? klik hier !