Privacy

De vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent is als schoolbestuur verplicht om op een transparante wijze via een privacyverklaring te communiceren over hoe gegevens van personeelsleden, (toekomstige) leerlingen en eventueel hun ouders opgeslagen en gebruikt worden.

Er staat zowel een beknopte versie als een meer uitgebreide versie van de privacyverklaring ter beschikking.